Archive for December 19th, 2010

Winter deel 1

December 19th, 2010


Enkele impressies van de sneeuw die is neergedaald op Amsterdam, als een zachte, diffuse deken…

Posted in Pictures | Comments (1)

  • Archives

  • Als je een stukje wilt schrijven of een leuke suggestie hebt, stuur een e-mail!